Door aardverschuivingen is de watervoorziening erg verslechterd in Chin State. Dankzij gulle giften van stichting Pharus, Wilde Ganzen, de Rehoboth Kerk in Utrecht, de Schuilhof in Hilversum en particuliere donoren zijn de werkzaamheden aan de waterpijpleiding afgerond. Na 10 jaar zonder goede voorziening zal de lokale bevolking spoedig weer toegang hebben tot schoon drinkwater! Klik hier voor meer info en de foto’s van de werkzaamheden.