Schoon drinkwater

Dankzij gulle giften van Stichting Pharus, Wilde Ganzen en onze particuliere donoren zijn de werkzaamheden afgerond en is de waterpijpleiding in gebruik. Namens onze stichting, en de inwoners van Sakta Khuasung zijn wij enorm dankbaar voor deze bijdragen.

 

Zie hieronder foto’s van de aanleg en het gebruik. Verder kunt u meer lezen over de achtergrond over het project.

Urgentie

Sakta Khuasung is een middelgroot dorp in Chin State, Myanmar met ongeveer 100 woningen en 700 inwoners. Sinds 2006 was er geen zuiver drinkwater beschikbaar voor de inwoners. Zij drinken uit een verzilte bron die op termijn tot nierklachten zal leiden, volgens lokale specialisten.

In juli 2016 werd Chin State getroffen door een natuurramp. Wegens zeer hevige regenval ontstonden modderstromen en landverschuivingen. Deze regio, die bekend staat als de armste van Myanmar, is nu in rap tempo bezig om te herstellen. Helaas ontbreken de middelen daarvoor vaak waardoor er soms niet is voorzien in basale levensbehoeften.

In Sakta Khuasang werd de verzilte drinkwater bron vernietigd. Hierdoor waren de inwoners genoodzaakt om te drinken uit vervuilde stroompjes rondom het dorp. Drinkwater is 1 van de meest basale mensenrechten. Daarom wilden wij hulp bieden aan Sakta Khuasung voor het realiseren van een nieuwe pijpleiding voor zuiver drinkwater.

De pijpleiding

Bualfiang is een hoger gelegen dorp in de buurt van Sakta Khuasung. Door middel van een pijpleiding die werd gefinancierd door UNICEF is dit dorp verbonden met schoon drinkwater uit een bergrivier. Voor 2006 liep deze pijpleiding ook naar Sakta Khuasung, maar door groei van het aantal inwoners in Bualfiang werd de pijleiding richting Sakta Khuasung in 2006 gesloten. Op dit moment is een extra pijpleiding nodig die het water van de bergrivier weer naar Sakta Khuasung leidt.

Deze pijpleiding heeft een lengte van 7000 meter. De kosten bedragen € 78,00 per 100 meter, waardoor een totaalbedrag van € 5.570,00 nodig was, inclusief vervoer. Hiernaast is een waterput nodig bij de rivier om de waterdruk te reguleren, met een waarde van € 462,00.

De arbeid voor dit project werd geleverd door inwoners van Bualfiang en Sakta Khuasung, die graag samenwerkten om een goede drinkwatervoorziening te realiseren. Gezien de beperkte voedselvoorziening doordat ook de rijstvelden waren vernietigd, hebben wij 60 zakken rijst beschikbaar gesteld voor deze werkzaamheden. De totale kosten bedroegen € 8.505,00.

 


Lokale participatie

Inwoners van Sakta Khuasung and Bualfiang hebben tijdens overleg beslist dat zij zich gezamenlijk wilden inzetten voor dit project. Daarom waren zij bereid om een grote bijdrage te leveren in de vorm van arbeid. De pijpleiding is ingegraven op 1 meter diepte in een onherbergzaam gebied.

De totale arbeid die hiervoor nodig was bedroeg ongeveer 1750 mandagen. Hiervoor hebben 70 mensen zich 25 dagen lang ingespannen. Hiermee was lokale betrokkenheid gegarandeerd. Met betrekking tot de effecten op verschillende bevolkingsgroepen kan worden gesteld dat dit project de gelijkwaardigheid heeft bevorderd. Zowel op het vlak van welvaart als op het vlak van gelijkwaardigheid tussen leeftijdsgroepen en geslachten. Dit project heeft vrouwen vrouwen ontlast en brengt basisvoorzieningen naar een plek die lokaal gezien tot de armste behoort.

Door middel van duidelijke afspraken met leveranciers en bewoners zijn de resultaten van dit project geborgd. Aangezien 1 van ons uit dit gebied komt, beschikken wij over de benodigde know-how om hier gedegen keuzes in te maken.