Met je donatie maak je een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van anderen.

Op het volgende banknummer kun je doneren:

Rekeningnummer: NL26RABO0308189442 t.n.v. Foundation for the Development of Burma Minorities

ANBI: 855426482

KvK: 63848570

Veel dank voor je contributie.