In New Hakha was de kerk, die tevens dienst doet als ontmoetingsplaats voor de lokale gemeenschap, in erg slechte staat. Dankzij gulle giften hebben wij kunnen bijdragen aan het herstel waardoor de bewoners van New Hakha nu met een dak boven hun hoofd kunnen samenkomen. Zie hieronder foto’s.