In Chin State, Myanmar, is toegang tot medische zorg in noodgevallen op veel plaatsen afwezig. In de omgeving van Sakta Village (kleine groene cirkel in onderstaande afbeelding) bevinden zich 40 dorpen waar zich vrouwen voorafgaand aan een bevalling grote zorgen maken. Die zijn aangeduid met de rode cirkel.

Van Sakta is het 36 kilometer naar het ziekenhuis in Hakha, maar voor de kleine dorpjes is het zo 60-80 km. Transport vind nu te voet plaats, en bij uitzondering met de fiets. Bij gecompliceerde bevallingen is er dan dus geen medische hulp. Afgezien van de directe slachtoffers is het voor alle families gedurende de zwangerschap een grote zorg, omdat je van te voren niet weet hoe de bevalling zal verlopen. Een ambulance die dit gebied bestrijkt zou heel veel goed doen.

 

Ook mensen met blinde darm ontsteking komen hierdoor geregeld in de problemen. Zelfs de aanvoer van medicijnen is beperkt doordat een vol weekend nodig is om heen en weer te lopen naar het afgiftepunt. Om de gezondheidszorg in deze regio op een menselijk niveau te brengen, is zo spoedig mogelijk actie nodig.

 

Op dit moment ontbreken de financiële middelen onder de bevolking om over te gaan op de aanschaf van toereikende transportmiddelen. Het arme en onherbergzame gebied heeft de afgelopen jaren te maken gehad met veel schade door natuurrampen. Hoewel gezondheidszorg cruciaal is heeft deze investering hierdoor op dit moment simpelweg geen prioriteit.

 

Met behulp van dit project kan zowel een ambulance als een motorfiets worden aangeschaft. De totale kosten bedragen € 17.000 (€ 15.700 & € 1.300 respectievelijk). Regelingen voor beheer, eigendom en onderhoud zijn al afgesproken. Dit project wordt geïmplementeerd vanuit het lokale bestuur van de kerkgemeenschap