Satellietfoto van Phaizawang in Chin State, Myanmar

Het dorp Phaizawng ligt ten zuiden van Hakha, de provinciehoofdstad van de Chin state in Myanmar. Met ongeveer 800 dorpelingen, verdeeld over 100 huisjes ligt het dorp op een bergrug, boven de rivier de Bawinu. Voor hun drinkwater dalen de mensen een halve kilometer af, en dragen het water weer naar boven. In het regenseizoen verandert de Bawinu in een troebele stroom van water en modder, ongeschikt voor consumptie.

Gelukkig is er een waterbron beschikbaar in de bergen boven Phaizawng, die potentie biedt om het dorp het hele jaar van schoon drinkwater te voorzien. Hiervoor is het nodig om het dorp en bron met een waterbuis te verbinden, en een watertank als bufferstation te bouwen.

De dorpelingen staan te trappelen om te gaan graven en dit samen aan te leggen maar missen de fondsen die nodig zijn voor aanschaf van de materialen. Wij houden als stichting Chin in Need een inzamelingsactie voor Phaizawng. Opdat de dorpelingen schoon drinkwater drinken, en tijd terugwinnen om te voorzien in hun levensonderhoud.

Voor dit project heeft ons teamlid Lucas een uniek initiatief bedacht. Hij gaat de uitdaging aan om in de maand mei 2700 km te fietsen, door 100km per dag te fietsen, met 1 rustdag per week. Hier wordt sinds september 2021 voor getraind. Wij willen met deze afstand de aandacht vestigen op de energie die de mensen van Phaizawng dagelijks spenderen aan een menselijke basisbehoefte.

De totale kosten van het watersysteem zijn 9000 euro. Wij hopen samen met jou dit grote bedrag op te halen. Als je dit initiatief wil steunen kan je op deze link drukken:

Hieronder zijn enkele foto’s om je een impressie te geven van eerdere waterprojecten die onze stichting heeft gedaan. Mocht je een keer mee willen fietsen in mei, mail ons dan! In mei zal Lucas zijn ritten op Strava zetten, zodat je kan zien wat er dagelijks gereden wordt.

Voorbeeld van het aanleggen van een waterbuis voor het dorp Eden & Leisen (project uit 2020)

Voorbeeld van de waterbron in Lungrang (project uit 2022)

Voorbeeld van het aanleggen van een watertank, in Phaipha A uit 2020