Dit document bevat informatie met betrekking tot het beleid van onze stichting. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben kunt u altijd mailen naar info@chin-in-need.nl.
 
Doelen 
 
Als stichting richten wij ons op het implementeren van projecten in Myanmar die de ontwikkeling van minderheden ten goede komen. Hierbij richten wij ons op rurale gebieden in Chin State. 
 
Het type projecten dat wij implementeren kenmerkt zich door concrete activiteiten, waarbij wij financiering bieden voor uitvoering. Implementatie geschiedt in samenwerking met lokale partners. Voorbeelden van projecten die wij nu voor ogen hebben zijn de aanleg van een voetbalveld, ontwikkeling van een waterkrachtcentrale en voorziening van noodhulp met betrekking tot recente natuurrampen in Chin State. 
 
Tijdens uitvoering van onze projecten dragen wij zorg voor het borgen van duurzame resultaten. Tevens houden wij rekening met effecten gerelateerd aan lokale verhoudingen tussen groeperingen, mogelijke conflictsituaties en culturele aspecten. 
 
Als startende stichting spenderen wij het komende jaar voornamelijk aan het realiseren van naamsbekendheid en het werven van donaties. In eerste instantie starten we hiervoor een crowdfunding actie, zoeken we steun bij de Christelijke gemeenschap in Nederland en bezoeken we evenementen waar wij ons verhaal kunnen uitdragen. In een later stadium verkennen wij mogelijkheden om aanspraak te maken op fondsen en het werven van donaties bij bedrijven en overheden. 
 
Financiën 
 
Vanuit deze stichting voeren wij een conservatief financieel beleid. De bestuursleden en andere betrokkenen werken volledig vrijwillig. Onze vaste lasten zijn beperkt tot bankkosten en wij gaan geen financiële verplichtingen aan. Uitgaven voor projecten worden enkel verricht op het moment dat de middelen bij ons aanwezig zijn. 
 
Op dit moment hebben wij zojuist akkoord gekregen voor het openen van een rekening courant voor de stichting. 
 
Er zijn nog geen donaties binnengekomen, gezien het feit dat wij deze maand zullen starten met het ontplooien van activiteiten. 
 
De prognose met betrekking tot de financiën is dat wij in 2016 een bedrag van ongeveer € 10.000,00 ontvangen van privédonaties. Dit is dan ook onze doelstelling. Afhankelijk van het verloop van de geplande activiteiten en de bereidwilligheid van mensen om te doneren, kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. 
 
De kosten blijven voorlopig beperkt tot bancaire kosten en mogelijk een beperkt budget voor de organisatie van activiteiten, reiskosten van bestuurders en ontwikkeling van promotie materiaal. Echter zoals gesteld: dit soort uitgaven worden pas in naam van de stichting gedaan als er voldoende middelen beschikbaar zijn.